Your prosperity, Our duty

PRZ Wealth Management

Chúng tôi là công ty quản lý tài sản cá nhân, phát triển các chiến lược giao dịch bằng thuật toán (Algorithmic Trading) trên thị trường tài chính Việt Nam, tạo ra lợi nhuận vượt trội so với thị trường bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các phương pháp toán học và thống kê.

Đăng ký Số điện thoại để nhận thông tin chi tiết!

Hiệu suất đầu tư
Ngày: 19/07/2024
PRZ CS
9908.72
-2.692%
PRZ PS
71368.2
0.148%
“The game of speculation is the most uniformly fascinating game in the world. But it is not a game for the stupid, the mentally lazy, the person of inferior emotional balance, or the get-rich-quick adventurer. They will die poor.”
Jesse Lauriston Livermore
Dịch vụ
PRZ CS giao dịch trên tài sản là các chứng khoán niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam

PRZ CS sử dụng hệ thống robot chuyên biệt giúp đánh giá tính chu kỳ của thị trường, qua đó sẽ tìm ra được các cơ hội đầu tư dựa trên sự bất hợp lý của các biến động ngắn hạn.

Ý tưởng của thuật toán đến từ sự tăng trưởng trong dài hạn của Thị trường Chứng khoán Việt Nam; và mục tiêu của PRZ CS sẽ là chiến thắng thị trường chung.

Ngày chốt NAV tiếp theo: 26/07/2024

PRZ PS giao dịch trên tài sản là Hợp đồng tương lai Chỉ số VN30

PRZ PS là hệ thống gồm các robot được tính điểm và phân bổ tỷ trọng hợp lý, giao dịch trên Thị trường Chứng khoán Phái sinh Việt Nam.

Với đặc điểm có cả hai chiều long-short, PRZ PS được kỳ vọng có thể gia tăng tài sản một cách ổn định và bền vững bất kể thị trường chung, với mức lợi nhuận kỳ vọng vượt trội mạnh mẽ so với các tài sản phi rủi ro.

Ngày chốt NAV tiếp theo: 15/08/2024